loader

Kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan herkesi ilgilendiren bir kavramdır. Günümüzde hala tartışmalara konu olan bu kavramın iyi anlaşılması ve hangi durumlarda bu hakka sahip olunacağının bilinmesinin yanında nasıl hesap edileceğinin de biliniyor olması, çalışanların ya da işten çıkarılanların haklarının ne olduğunu saptayabilmeleri açısından oldukça önemli bir konudur.