loader
blogimage0

Meslek kodları, tüm işverenlerin özenle üzerinde durması gereken konulardan biridir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na her bir işçi için ayrı ayrı bildirilen meslek kodu, yanlış bildirilmesi ya da değişen bilgilerin güncellenmemesi halinde işverene cezai yaptırımları da beraberinde getirir. ''Meslek kodu neden var?'', ''Meslek kodu uygulaması kimleri kapsar?'' ve ''Meslek kodu uygulamasına ait cezai yaptırımlar nelerdir?'' gibi soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

blogimage1

Yıllık izin, işçinin en temel haklarındadır. İşçi, gerekli koşulları sağladığı hallerde bu hakkını kullanmakla; işveren ise buna izin vermekle yükümlüdür. Ancak, her işçi için yıllık izin süreleri aynı olmaz. Yıllık izin kazanma şartlarının ve sürelerinin neler olduğunu sizler için derledik.

blogimage2

Kısa Çalışma Ödeneği, son dönemlerin en konuşulan konularından biridir. Özellikle salgının baş göstermesi ile birlikte işverenler, bu zor durumu en az hasar ile atlatmanın yollarından biri olarak Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvururlar. Bu durum, işverenin zor ekonomik koşullarda dahi işçisini çıkarmaması için önemli bir haktır. Genel kapsamıyla "Kısa Çalışma Ödeneği nedir?" konusuna dair temel noktaları sizler için derledik.

blogimage3

Gelir vergisi, her çalışanın ve iş yeri sahibinin ödediği bir vergi türüdür. Gelir vergisi mükelleflerinin net ve doğru bilgiye sahip olması, doğru dönemde doğru ödemeyi yapabilmesi için oldukça önemlidir. ''Kimler gelir vergisi mükellefidir?'', ''Gelir vergisi ne şekilde ödenir?'' gibi soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

blogimage4

Kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan herkesi ilgilendiren bir kavramdır. Günümüzde hala tartışmalara konu olan bu kavramın iyi anlaşılması ve hangi durumlarda bu hakka sahip olunacağının bilinmesinin yanında nasıl hesap edileceğinin de biliniyor olması, çalışanların ya da işten çıkarılanların haklarının ne olduğunu saptayabilmeleri açısından oldukça önemli bir konudur.

blogimage5

Çalışanların, işten ayrılırken elde edeceği özlük haklarından biri ihbar tazminatıdır. Taraflar ihbar sürelerini gerektiği gibi kullanmadığı ya da işverenin beklemeksizin işçiyi işten çıkarmak istediği durumlarda ihbar süresini beklemeden iş sözleşmesini feshedebilir.

blogimage6

Çalışanların, işten ayrılırken elde edeceği özlük haklarından biri ihbar tazminatıdır. Taraflar ihbar sürelerini gerektiği gibi kullanmadığı ya da işverenin beklemeksizin işçiyi işten çıkarmak istediği durumlarda ihbar süresini beklemeden iş sözleşmesini feshedebilir.

blogimage7

Çalışanların, özlük haklarını bilmeleri oldukça önemlidir. Günümüzde net-brüt maaş kavramları hala karıştırılmaktadır.

blogimage8

Özlük dosyası, çalışanın her türlü haklarının, bilgilerinin ve iş akdi süresince olan durumların belgelendiği bir dosya olduğundan, bu dosyaların tutulması ve saklanması büyük önem taşır.

blogimage9

Bordro, oldukça ayrıntı ve dikkat gerektiren bir kavram olmanın yanında gerek işçi gerek işveren için en önemli evraklar arasında yerini alır. Her sene asgari ücretin değişmesiyle birlikte bordro hesabında kullandığınız parametreler de değişiklik gösterir.