loader

Bordro, oldukça ayrıntı ve dikkat gerektiren bir kavram olmanın yanında gerek işçi gerek işveren için en önemli evraklar arasında yerini alır. Her sene asgari ücretin değişmesiyle birlikte bordro hesabında kullandığınız parametreler de değişiklik gösterir. Bu sebeple, bordro hesabınızı doğru yapabilmek ve aylık bordrolarınızı doğru anlamak için düzenli olarak yeni düzenlemeleri takip etmek gerekir. Tüm bunları yapabilmeniz için de önce bordronun ne olduğunu bilmeniz önem taşır.

Bordro Nedir?

Bordro, her bir işçi için ayrı ayrı düzenlenen periyodik bir belgedir. İşverenin işçiye emeğinin karşılığı olarak ödediği ücreti, o ücret üzerinden kesilen vergi ve kesintileri ayrıntılarıyla gösteren bir belgedir. Yanı sıra işçiye ait kişisel bilgileri de içerir.

Bordro periyotları genellikle aylık olur. Her ay işveren tarafından düzenlenen bordrolar, işçilere imzalatılarak bir nüshası işçiye teslim edilir. Bordro, oldukça ayrıntılı bir evrak olduğundan düzenlenirken özen gösterilmelidir.

Bordro, işveren için işçiye ödemesi gereken ücreti ödediğine dair kanıt niteliği oluştururken işçi için hak ettiği ücret üzerinden alınan kesintileri takip edebileceği bir evraktır. İşçi her ay kendisine verilen bordroyu kontrol etmeli, aklına takılan herhangi bir durum varsa imzalamadan önce mutlaka gerekli departman ile iletişime geçmelidir.

Bordro Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bordro oluşturulmadan önce işçinin brüt ücreti üzerinden kanunca belirlenmiş olan kesintiler yapılır. Ardından işçinin aile durumuna göre asgari geçim indirimi hesaplanır ve kesintiler sonucunda oluşan net ücrete eklenerek işçiye ödenecek olan ücret belirlenir.

Bordro üzerinde işçinin brüt ücretinden yapılacak kesintiler;

 • SGK işçi payı %14
 • İşsizlik sigortası işçi payı %1
 • Gelir vergisi (işçi ücretine göre gelir vergisi matrahı üzerinden kesilen oranlar) %15, %20, %27, %35, %40
 • Damga vergisi binde 7,59’dur.

Tüm bu kesintiler toplanarak brüt ücretten düşülür ve işçiye ait net ücret bulunur.

İşverenden yapılan kesintiler;

 • SGK işveren payı %20,50
 • İşsizlik sigortası işveren payı %2 şeklindedir.

Bordroda görünen kesintilerden biri olan gelir vergisi kesintisi, gelir vergisi matrahına göre farklı oranlardadır. Aşağıda göreceğiniz vergi parametreleri tablosu bu duruma kılavuz niteliği taşır.

İşçiye ait ücret bordrosu üç farklı kanunun öngördüğü şekilde hazırlanır. Bu üç kanuna göre bordroda yer alması gereken bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

İş Kanunu’na göre;

 • İşçinin adı soyadı,
 • Ödemenin günü ve ilişkili dönemi,
 • Fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete eklenen her türlü ekleme tutarları,
 • Vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka, icra gibi kesintiler,
 • Ödeme günü,
 • İşveren imzası.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre;

 • İşyeri sicil numarası,
 • Bordronun ilişkili olduğu ay,
 • Sigortalının adı soyadı,
 • Sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası,
 • Ücret ödenen gün sayısı,
 • Sigortalının ücreti,
 • Ödenen ücret tutarı,
 • Ücretin alındığına dair sigortalının imzası.

Vergi Usul Kanunu’na Göre;

 • Hizmet erbabının adı soyadı, ücretin alındığına dair imzası veya mührü,
 • Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası,
 • Birim ücreti (günlük, haftalık, aylık, saatlik ya da parça başı ücreti),
 • Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre,
 • Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı.

Bordro Parametreleri 2020

Her sene asgari ücretin değişmesi ile birlikte bordro parametreleri de değişir. 2020’ye ait 1. dönem bordro parametreleri aşağıdaki gibidir.

 • Günlük brüt asgari ücret: 98,10 TL
 • Aylık brüt asgari ücret: 2.943,00 TL
 • Aylık net asgari ücret (AGİ dahil): 2.324,71 TL
 • Aylık net asgari ücret (AGİ hariç): 2.103,98 TL
 • Günlük prime esas kazanç-SGK taban: 98,10 TL
 • Günlük prime esas kazanç-SGK tavan: 735,75 TL
 • Aylık prime esas kazanç-SGK taban: 2.943,00 TL
 • Aylık prime esas kazanç-SGK tavan: 22.072,50 TL
 • 1. Vergi Dilimi %15: 0-22.000 TL
 • 2. Vergi Dilimi %20: 22.000 TL-49.000 TL
 • 3. Vergi Dilimi %27: 49.000 TL-180.000 TL
 • 4. Vergi Dilimi %35: 180.000 TL-600.000 TL
 • 5. Vergi Dilimi %40: 600.000 TL +
 • Çocuk yardımı istisnası-SGK: 58,86 TL
 • Çocuk yardımı istisnası-Gelir vergisi (0-6 yaş arası): 73,03 TL
 • Çocuk yardımı istisnası-Gelir vergisi ( 6 yaş +): 36,52 TL
 • Aile yardımı istisnası-SGK: 294,30 TL
 • Aile yardımı istisnası-Gelir vergisi Kamu: 332,00 TL
 • Yemek parası (nakit)-SGK: 5,89 TL
 • Yemek Yardımı (kart) istisnası-Gelir vergisi: 23,00 TL
 • 1. derece engellilik indirimi-GVK: 1.400,00 TL
 • 2. derece engellilik indirimi-GVK: 790,00 TL
 • 3. derece engellilik indirimi-GVK: 350,00 TL
 • Kıdem Tazminatı Tavanı: 6.730,15 TL
 • Damga vergisi oranı: Binde 7,59
 • İşveren BES+Özel Sağlık Sigortası istisnası-SGK: 882,90 TL olarak belirlenmiştir.

Bordro Sorgulama Nasıl Yapılır?

Özel sektörde çalışan bir işçi olmanız halinde maaş bordrosunu çalıştığınız kurumun İnsan Kaynakları departmanından temin edebilirsiniz. Memursanız, bordro sorgulamalarını e-devlet portalı üzerinden yapabilirsiniz. Memur olmanız durumunda yine e-devlet üzerinde geçmişe dönük bordrolarınızı da sorgulamanız mümkündür. Bunun için e-devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti’ne giriş sağlayıp istenen bilgileri girmeniz yeterli olur.

E-devlet üzerinden sorgulanabilen maaş bordroları yalnızca devlet memurlarına aittir. Özel sektör çalışanları için şu an böyle bir hizmet mevcut değildir.

Blog

Blog Yazılarımız