loader

Gelir vergisi, her çalışanın ve iş yeri sahibinin ödediği bir vergi türüdür. Gelir vergisi mükelleflerinin net ve doğru bilgiye sahip olması, doğru dönemde doğru ödemeyi yapabilmesi için oldukça önemlidir. ”Kimler gelir vergisi mükellefidir?”, ”Gelir vergisi ne şekilde ödenir?” gibi soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir Vergisi; hukuki yönden gerçek kişi olarak adlandırılan yani kurumsallaşmamış olan kişilere ait gelirler üzerinden belirli bir oranda kesilen vergi türüdür. Kişinin serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla bir yıl içinde sahip olduğu kazancı, gayrimenkul getirisi ve mal satışlarından elde ettiği maddi kazanımlar üzerinden gelir vergisi alınır. Bunların haricinde, zirai faaliyetler gibi kanun kapsamında yer bulmuş olan pek çok gelir vergiye tabidir. Gelir vergisi ile ilgili düzenlemeler Gelir Vergisi Kanunu kapsamında bir araya getirilmiştir.

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi hesabında önce söz konusu yılda elde ettiğiniz toplam net kazancınızı belirlemeniz gerekir. Bunu belirlemek için yaptığınız satış vb. işlemler ile elde ettiğiniz gelirin ne kadar olduğunu ve yıl içinde ne kadar gideriniz olduğunu belirlemeniz gerekir. Belirlediğiniz gelirden giderleri çıkardığınızda net kazancınıza ulaşırsınız.

Gelir vergisi, gelir vergisi matrahı adı verilen gelir tutarının, gelir vergisi oranı ile çarpılması sonucu elde edilen bir vergi türüdür. Gelir vergisi oranı, bulunduğunuz gelir vergisi dilimine göre farklılık gösterir. Net gelirinizin tutarı, size hangi gelir vergisi diliminde yer aldığınızı gösterecektir. Hangi vergi diliminde yer alıyorsanız o dilime ait yüzde ile vergi matrahınızı çarparak gelir verginizi hesap edebilirsiniz.

Gelir Vergisi’ni Kimler Öder?

Gelir Vergisi’nden sorumlu mükellefler tam mükellefler ve dar mükellefler olmak üzere iki çeşide ayrılır. Bu iki mükellef çeşidi, birbirinden farklı özellikler gösterir.

Tam mükellefler:

  • Bir takvim yılı içinde Türkiye’de kesintisiz şekilde 6 aydan fazla ikâmet etmeleri gerekir.
  • Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de yer alan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup ismi geçen daire, teşekkül, teşebbüs ve müesseselerin işleri dolayısı ile yabancı ülkelerde oturmaları ve Türk vatandaşı olmaları gerekir.
  • Türkiye’de ikâmet ediyor olmaları gerekir.

Bu özellikleri üzerinde barındıran mükellefler Türkiye’de veya yurt dışında elde ettikleri kazancın tamamı üzerinden vergi ödemek durumundadır.

Dar mükellefler:

Hukuki olarak gerçek kişi olup Türkiye’de ikâmet etmeyen mükellefler, dar mükellef sayılırlar. Bu kişiler yalnızca Türkiye’de elde ettikleri gelirler üzerinden vergi ödemek durumundadırlar.

Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Gelir vergisi ödemesi iki taksit halinde ve iki şekilde ödenebilir. Bunlar;

  • Gelir basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşuyorsa verginin ilk taksiti şubat ayı sonuna kadar, ikinci taksiti ise haziran ayının sonuna kadar ödenir.
  • Gelir yalnızca basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşmuyorsa verginin ilk taksiti mart ayı sonuna kadar, ikinci taksiti ise temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

Gelir Vergisi Nereye Ödenir?

Gelir vergisi ödemenizi ister kendiniz ödeme alan yerlere bizzat giderek yapabilir, isterseniz dijital ortamda gerçekleştirebilirsiniz.

  1. Gelir vergisi ödemenizi bankalar aracılığı ile yapmayı tercih ederseniz, internet bankacılığı özelliğini kullanarak gerekli ödemeyi online yöntemler ile kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
  2. Gelir vergisi ödemesini fiziki ortamda bizzat yapmak istiyorsanız banka şubesi ile halledebileceğiniz gibi ikâmetinizin bulunduğu vergi dairesine ya da iş yerinizin bulunduğu vergi dairesine giderek vergi ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Gelir Vergisi ödemelerinin hangi bankalar aracılığı ile yapılabileceğini https://www.gib.gov.tr/01012020-tarihinden-itibaren-bankalar-vasitasiyla-yapilacak-vergi-tahsilatlarina-iliskin-duyuru adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.

2020 Gelir Vergisi Dilimleri

2020 yılına ait Gelir Vergisi dilimleri aşağıdaki gibidir:

Ücret harici gelirler için vergi dilimleri;

22.0000 TL’ye kadar %15

49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL fazlası %20

120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL fazlası %27

600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL fazlası %35

600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL fazlası %40 olacak şekilde belirlenmiştir.

Ücret gelirleri için vergi dilimleri;

1. Vergi Dilimi: 0-22.000 TL %15

2. Vergi Dilimi: 22.000-49.000 TL %20

3. Vergi Dilimi: 49.000- 180.000 TL %27

4. Vergi Dilimi: 180.000-600.000 TL %35

5. Vergi Dilimi: 600.000 TL ve üzeri %40 olacak şekilde belirlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Blog

Blog Yazılarımız