loader

Kısa Çalışma Ödeneği, son dönemlerin en konuşulan konularından biridir. Özellikle salgının baş göstermesi ile birlikte işverenler, bu zor durumu en az hasar ile atlatmanın yollarından biri olarak Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvururlar. Bu durum, işverenin zor ekonomik koşullarda dahi işçisini çıkarmaması için önemli bir haktır. Genel kapsamıyla “Kısa Çalışma Ödeneği nedir?” konusuna dair temel noktaları sizler için derledik.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Kısa Çalışma Ödeneği; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ya da zorlayıcı sebepler ile iş yerinde uygulanan mevcut haftalık çalışma sürelerinin geçici bir süre ile en az üçte bir oranında azaltılarak ya da iş yerindeki faaliyetlerin tümünün veya bir kısmının en az dört hafta boyunca durdurulması durumunda, iş yerindeki mevcut çalışanların üç ayı aşmamak şartı ile çalışamadıkları dönem için gelir desteğinin sağlanmasına dair bir uygulamadır. Üç aylık bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile altı aya çıkarılabilir. Kısa Çalışma Ödeneği, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından sağlanan bir imkandır. Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu ekonomik, bölgesel, sektörel kriz ya da zorlayıcı sebeplerin oluşması ile işveren tarafından yapılır.

Kısa Çalışma Ödeneği Nasıl Alınır?

Öncelikle, Kısa Çalışma Ödeneği için gerekli koşulları sağlayan kişiler bu uygulamaya başvurabilir. Yani, işverenin ekonomik, sektörel ve bölgesel kriz ya da zorlayıcı sebepler ile iş yerinde mevcut çalışma süresinin büyük ölçüde azalmak durumunda kaldığı veya durduğu durumlarda İŞKUR’a başvurması ve İş Müfettişleri tarafından uygunluk tespitinin yapıldığı hallerde iş yerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekir.

Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunu gerçekleştiren işverenlere ait başvuru sonuçları e-posta aracılığı ile gelir. Başvurusu uygun görülen işverenler, İŞKUR’un bildireceği süre içinde, kısa çalışmaya dahil olacak olan çalışanların bilgilerinin bulunduğu bildirim listesini İŞKUR’a e-posta ile bildirir.

Kısa Çalışma Ödeneği, işçinin kendisine aylık olarak ödenir ve her ayın beşinde PTT Bank aracılığı ile ödeme sağlanır. Ayrıca, kısa çalışma kapsamına giren sürelerde çalışan için genel sağlık sigortası primleri ödemeleri devam eder.

Kısa Çalışma Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

Kısa Çalışma Ödeneği, çalışanın son on iki aylık prime esas kazançlarının dikkate alınarak hesap edilmesi ile bulunur. Günlük ortalama brüt kazancın %60’ı şeklinde hesap edilir. Kısa Çalışma Ödeneği’ne ait aylık üst sınır ise o döneme ait brüt ücretin %150’sini geçemez. Bu ödenek, kısa çalışma süresi ile orantılıdır ve çalışılmayan süreler için aylık ödenir.

Kısa Çalışma Ödeneğini örneklendirelim:

Çalışan 6.000 TL brüt ücrete sahip olsun.

Ödenek hesabında önce çalışanın ücretinin %60’ı bulunur.

6.000 x %60 = 3600 TL

Damga vergisi ücretten düşülür.

3.600 x binde 7,59 = 27,32 TL (damga vergisi)

3.600 – 27,32 = 3.572,68 TL

Çalışan aylık 3.572,68 TL Kısa Çalışma Ödeneği’ne sahip olur.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Şartları Nelerdir?

Kısa Çalışma Ödeneği kapsamına dahil olabilmek için öngörülen şartlar aşağıdaki gibidir:

  • Kısa çalışmanın başladığı tarihin öncesinde son 120 gün hizmet akdine sahip olmak,
  • Son 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemiş olmak.

Ancak, son dönemde yaşanan koronavirüs salgını nedeni ile bu kapsam genişletilmiştir. Belirlenen yeni şartlara göre Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında olabilmek için;

  • Kısa çalışmanın başladığı tarihten önce son 60 gün hizmet akdine sahip olmak,
  • Son 3 yıl içinde en az 450 gün prim ödemiş olmak gerekir.

Genişletilen kapsamın yanında yeni düzenleme ile işverenler için mevcut istihdamı koruma şartı da getirilmiştir.

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Gerekçesiyle Kısa Çalışma Ödeneğine Başvurulabilir mi?

Koronavirüs salgını olması muhtemel etkileri de düşünülerek ‘’dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep’’ kapsamında kabul edilir. Salgına yönelik tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara veren iş yerleri başta olmak üzere, koronavirüs (Covid-19) salgınının, olması muhtemel olumsuz etkileri nedeni ile iş yerinde olağan haftalık çalışma sürelerini geçici süre ile en az üçte bir oranında azaltılmasına ya da faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar veren işverenler İŞKUR aracılığı ile Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurabilir.

Salgından olumsuz etkilenen işveren, kanıtlarıyla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu ve Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi listesini bağlı olduğu İŞKUR biriminin e-posta adresine ileterek başvuruda bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Blog

Blog Yazılarımız