loader

Sıkça Sorulan Sorular

Logo Payroll

Uygulama kurulum gerektirmez. Online olarak her yerden erişebilirsiniz.

Asgari ücret, gelir vergisi oranları, SGK tavan matrahı gibi bordro hesaplamasına yönelik yasal bilgiler, açıkandıkları tarih itibariyle uygulama üzerinde otomatik olarak güncellenir. Kullanıcılarımızın herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

Kullanıma ilk başladığınızda Ödeme Konfigüratör Sihirbazı ve Organizasyon Konfigüratör Sihirbazı ile uygulamada görmek istediğiniz organizasyonel birim, teşvik, gelir ve kesinti tanımı gibi bilgi parçacıkları seçilir. Böylece, kullanılmayacak kısımlar ekranlarda gelmez.

Belirli bir tarih itibariyle geçerli olacak teşvikler ile ilgili geliştirme tamamlandığında kullanıcılarımıza bildirilir. Teşvikler güncelleme gerektirmeden kullanılabilir olur.

Uygulama içinden oluşturulabilecek şablonlar ile işyeri verileri excel'den aktarılabilir.

Meslek kodlarında yapılan değişiklikler sisteme otomatik olarak yansır. Kullanıcılarımızın ayrıca bir işlem yapmasına gerek yoktur.

Kullanıma ilk başladığınızda Ödeme Konfigüratör Sihirbazı ile puantajda olmasını istediğiniz gelir ve kesintiler tanımlanır. Dilerseniz Gelirler veya Kesintiler ekranlarında bu tanımlar üzerinde daha sonra değişiklik yapabilir ya da yenilerini tanımlayabilirsiniz.

Logo Payroll'da puantaj oluşturmak için Ödemeler menüsünden yeni ödeme oluşturulur. Ödeme oluşturuken puantajların tarihi , hangi çalışanlar için puantaj oluşturulacağı ya da puantajda yer alması istenen gelir ve kesintilerin hangileri olduğu belirlenir. Bunun sonucunda verilen kısıtlara uygun olarak puantajlar otomatik olarak oluşur.

Uygulama içinden kolaylıkla oluşturulabilecek şablonlar ile puantaj verileri excel'den aktarılabilir. Aktarım ile yeni puantajlar oluşturabilir ya da isterseniz mevcut puantajlarınız üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

Çalışan kartında Yasal Bilgi Değişikliği ekranında GİB sayfasında çalışanın AGİ durumunu (Bekar ya da Evli/Eşi Çalışmayan gibi) belirtmeniz yeterli olacaktır.

Evet yapabilirsiniz. Bordro zarflarını ya da yatay bordroyu ister tek bir ödeme için ya da birden fazla ödemeyi kümüle ederek alabilirsiniz.

Kıdem ve ihbar hesaplamaları çalışanın hizmet süreleri üzerinden çıkış bordrosu ile otomatik olarak hesaplanır. Hizmet süreleri kıdem ve ihbar için çalışan bazında ayrı ayrı belirlenir. Çalışanın başka bir işyerine transferi sırasında ise, hizmet sürelerinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağı sorulur.

Çalışanın devam eden bireysel emeklilik otomatik katılım sözleşmesi varsa ve ödemeye bununla ilişkili kesinti eklendiğinde, puantaj kaydı sırasında kesinti tutarı uygulama tarafından hesaplanır.

Evet. Yerinde Ar-Ge ve Teknopark Ar-Ge mevzuatına uygun olarak puantaj oluşturulabilir ve Ar-Ge Raporu alınabilir.

Evet , gelir tanımlarında hangi gelirlerin fiili hizmet kapsamındaki günlere tabi olduğunun belirlenmesi yeterlidir.

Ödeme Konfigürasyon Sihirbazında 6111 teşviğinin seçilmesi durumunda çalışan kartlarında bu teşviğe ait başlangıç tarihi, devam edeceği süre gibi alanlar gelir. Bu alanlara girilen bilgilere göre terkin tutarları otomatik olarak hesaplanır.

Ödeme Konfigürasyon Sihirbazında 7103 teşviğinin seçilmesi durumunda çalışan kartlarında bu teşviğe ait başlangıç tarihi, devam edeceği süre gibi alanlar gelir. Bu alanlara girilen bilgilere göre terkin tutarları otomatik olarak hesaplanır.

Ödeme Konfigürasyon Sihirbazında %5 işveren payı indirimi sağlayan 5510 teşviğinin seçilmesi durumunda çalışan kartlarında bu teşviğe ait alan gelir. Çalışan kartında yapılan seçime göre terkin tutarı otomatik olarak hesaplanır.

Çıkış ödemesi ile kıdem, ihbar ve izin parası puantajda otomatik hesaplanır. Bordro zarfı ile çıkış ödemesine ilişkin bordro alınabilir. Çalışanın aynı dönemde bir de ücretine ilişkin ödemesinin olması durumunda çıkış bordrosu ile birlikte bordro zarfı oluşturulabilir.

Nakit olarak verilmeyen yardımlar için gelir tanımında "Ayni" seçeneği işaretlenir. Puantaj kaydında bu gelirlere girilen tutarlar çalışana ödenen ücreti değiştirmez. Gelir tanımına göre sigorta, gelir vergisi ve damga vergisi hesabında dikkate alınır.

İşveren tarafından ödenen özel sağlık sigortası, bireysel emeklilik sigortası gibi SGK ve gelir vergisi muafiyeti olan yardımlar için ayni gelir tanımlanır. Bu gelirlerin muaf tutulacağı kesintiler gelir tanımında belirtilir. Puantajda girilen tutarlar için yasal sınırlar çerçevesinde gelir vergisi ve SGK muafiyetleri herhangi ayrı bir işlem gerektirmeksizin otomatik olarak hesaplanır. Çalışanın elden ödediği özel sağlık sigortası için de istisna tanımı ile puantajda gelir vergisi indirimi hesaplatılabilir.

Ödeme içinde yer alan puantajlar, ödemenin kapatılması ile birlikte değiştirilemeyecek hale gelir.

Çalışan kartında bulunan yasal bilgi değişikliği seçeneği ile engelli çalışanlarınızın engelllilik derecesini ve engellilik indiriminden faydalanıp faydalanmayacağını belirtebilirsiniz. Yapılan seçime göre, puantajda yasal indirim tutarlarına göre otomatik olarak gelir vergisi indirimi hesaplanır.

Dönem bilgileri uygulama tarafından oluşturulur. Kullanıcılarımızın herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

Ödeme Konfigürasyon Sihirbazını, yapacağınız seçimlerin geçerli olmaya başlayacağı tarihi belirterek tekrar çalıştırabilirsiniz. Böylece ekranlarda görmek istediğiniz bilgi parçacıklarını tarihsel olarak belirleyebilirsiniz.

İlave Asgari Geçim İndirimi için geçerli yasal koşulların oluşması durumunda puantajlarda otomatik olarak hesaplanır ve mevcut asgari geçim indirimine eklenir.

Evet aktarılabilir. Çalışana ait tarihsel olarak tutulan tüm bilgi parçacıkları da (örneğin ücret bilgisi, işyeri atama bilgisi, tabi olduğu kanun numarası) ayrı ayrı geçerlilik başlangıç tarihleri verilerek aktarılabilir.

Uygulama içinden oluşturulabilecek şablonlar ile ücret bilgileri excel'den aktarılabilir. Aktarım ile isterseniz mevcut ücretler üzerinde değişiklik de yapabilirsiniz.

Uygulama içinden oluşturulabilecek şablonlar ile excel'den aktarım yöntemi ile değiştirilebilir.

Çalışan kartı üzerinde giriş/çıkış işlemleri ile çıkış, tekrar işe alma ve başka işyerlerine transfer işlemi yapılabilir.

Çalışan kartında Yasal Bilgi Değişikliği ekranında Bireysel Emeklilik Sigorta Şirketi tanımında otomatik BES kayıtları tarihsel olarak takip edilebilir.

Kümülatif vergi matrahları ve SGK devreden matrahları, çalışan bilgilerinin Excel'den aktarımı ile işlenebileceği gibi, çalışan bilgileri elle tanımlanırken de girilebilir. Sonrasında da yine çalışan kartı üzerinden değiştirilebilir.

Gelir tanımlarında Devreden Matrah'a dahil edilen gelirler bu belgelerde Prim İkramiye kolonunda gösterilir.

Bordro Zarfının ekrana alındığında "E-Mail Olarak Gönder" seçeneği ile çalışanın e-posta adresine gönderilir.

Entegrasyon İşlemleri/Kurum Entegrasyonları menüsünde bulunan Muhtasar ve Prim Hizmet Belgesi ile muhtasar beyannamenin SGK Bildirimleri kulakçığına aktarılabilecek rapor çıktısı oluştutulabilir.

Ödeme Yönetimi altında bulunan Masraf Merkezi Dağıtım Raporu ile gelir ve kesinti tutarlarınızın masraf merkezleri bazında tanımlanan muhasebe hesap kodlarına dağıtımını excel dosyası olarak alabilirsiniz. Bu dosyayı ERP uygulamanıza aktarabilirsiniz.

Yasal olarak süresi dolan teşvikler çalışan kartlarında gösterilmez ancak geçerli olduğu tarihler için alınan Yatay Bordro raporu ile raporlanabilir.

Çalışan kartı üzerindeki Sözleşme Bilgileri bölümünden alır. Sözleşme bilgilerinde çalışanlarınızın sözleşme sürelerini ve çalışma şekillerini tarihsel olarak belirtebilir, çalışanlarınız ile yaptığınız sözleşmeleri doküman olarak ekleyebilirisiniz.

Yatay Bordro raporu ile ister bir dönem için isterseniz de geçmiş dönemleri de kapsayacak şekilde detaylı ya da kümülasyonlu raporlar oluşturabilirsiniz.

Zaman-Devam Yönetimi altında sınırsız sayıda ücretli ve ücretsiz izin tipi tanımlayabilirsiniz.

Zaman-Devam Yönetimi altında bulunan Variya Grupları tanımı ile farklı hafta tatili günü olan vardiyalar tanımlayabilir, çalışanlarınızı çalışan kartında bu vardiyalar ile ilişkilendirebilirsiniz. Böylece izin kullanımlarında çalışanınız için geçerli hafta tatili günü dikkate alınır.

Organizasyon Konfigürasyon Sihirbazını, yapacağınız seçimlerin geçerli olmaya başlayacağı tarihi belirterek tekrar çalıştırabilirsiniz. Böylece geçerlilik başlangıç tarihine göre Kademe tanımlarınızı kullanabilirsiniz.

Çalışanlarınızın organizasyonel atamalarını hem çalışan kartı tanımlanırken hem de sonrasında Organizasyon Yönetimi/Organizasyon Şeması ile doğrudan şema üzerinden yapabilirsiniz.

Çalışan portalı ile çalışanlarınız bordro zarfları online görüntüleyebilir.

Çalışan portalı ile, takvim üzerinden izin talebi girilebilir.

Evet, bordro hesaplamalarında dikkate alınan parametreler için öngörülen değerler girilebilir. Herhangi bir tahmininiz yoksa, mevcut parametreler üzerinden simülasyon yapılır.

İster tüm çalışanlarınız için isterseniz de bir ya da daha fazla organizasyonel birim için simülasyon yapabilirsiniz.

Mevcut çalışanlarınızın yanı sıra tarihsel olarak farklı ücretler ile tahmini ilave çalışan sayılarınızı da simülasyona dahil edebilir ya da çalışan sayısını azaltacak şekilde tanımlama yapabilirsiniz.

Simülasyon başlangıç ve bitiş tarihi esnektir. Ay, çeyrek, yarı yıl veya yıl için simülasyon çalıştırılabilir.