loaderYeniliklerden Haberdar Olun

Logo Payroll

• Puantaj hesaplamalarında bir çalışan için eksik ya da tutarsız veri sebebiye hesaplama yapılamadığında puantaj satırında uyarı verilmesi sağlandı
• Kıdem yükü raporunun alınabilmesi sağlandı
• Masraf merkezi muhasebe kodlarında alacak satırlarına “Toplam ayni yardım neti” eklendi
• Bireysel emeklilik özet raporu eklendi

• 6322 sayılı bölgesel yatırım teşvik uygulaması desteklendi
• Video Destek işlemlerinden açılan videoların büyük ekran gösterimi sağlandı
• Oranizasyon şemasındaki bir kutucuğa tc kimlik numarası içeren excel ile toplu çalışan eklenebilmesi sağlandı
• Puantaj Listesinde hangi dönemde işlem yapıldığı bilgisinin görüntülenmesi desteklendi
• Toplu kullanıcı oluşturma ve eşleştirme işlemleri desteklendi

• Uygulama ekranlarında ilişkili destek videolarının gösterilmesi sağlandı.
Açılan menü sayfalarında, sayfa başlığının yanına eklenen video simgesine tıklayarak ilgili menü için oluşturulan videolara erişebilirsiniz.
• Aşağıdaki bölümlere Masraf merkezi kırılımı eklendi;
1. Çalışan filtresi seçenekleri
2. Yatay bordrodaki Çalışan bilgisi alanları
3. Yatay bordro rapor gruplama alanı
4. Icmal zarfı filtre alanı
• Aynı dönemde oluşturulan bordro zarflarının, tek bir pdf içinde, her sayfada ayrı çalışanın bordro zarfı olacak şekilde alınabilmesi sağlandı.